KANALIZACJA W LEGIONOWIE

Legionowo


IDS-BUD liderem konsorcjum, które poprawi kanalizację ściekową w Legionowie
W styczniu 2011 roku, konsorcjum firm na czele którego stoi IDS-BUD, podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. na „Modernizację systemu kanalizacyjnego zlewni przepompowni zastępczej P-3” . Jest to kolejne wyzwanie dla firmy, które zadanie wykonywać będzie w bardzo trudnych warunkach gruntowo – wodnych. Projekt modernizacji to budowa i przebudowa sieci kanalizacji ściekowej dotyczącej zmiany kierunku ścieków komunalnych ze zlewni przepompowni ścieków „ZASTĘPCZA” polegająca na odciążeniu istniejącej zlewni Przepompowni „Zastępczej” celem wyeliminowania uciążliwości dla zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego, poprzez budowę nowych kolektorów kanalizacji grawitacyjnej w ulicach: Broniewskiego, Sowińskiego i Norwida. Wszystkie zaplanowane prace zostaną ukończone w IV kwartale 2011 roku.
Realizacja: Informatikon