GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Zabrze


IDS-BUD przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze
IDS-BUD podpisał umowę na realizację Kontraktu 2 „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe” w ramach Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Zamawiający jest Miasto Zabrze oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odtworzeniem/budową nawierzchni drogowych w dzielnicy Zaborze Południowe. W ramach Zadania przewidziana jest: • budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 15,4 km, w tym: grawitacyjnej – ok. 15,0 km i tłocznej – ok. 0,4 km, • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - ok. 14,9 km, • przebudowa sieci wodociągowej - ok. 10,3 km, • budowa 2 sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych, • odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych - ok. 76 tys. m2. Termin realizacji: 04.07.2012 - 03.04.2014
Realizacja: Informatikon