OSIEDLE DOM DEVELOPMENT

MIASTO


IDS-BUD wykona dla Dom Development I etap infrastruktury zewnętrznej osiedla realizowanego w Warszawie przy ul. Powązkowskiej
Do zakresu umowy należy wykonanie m.in. następujących prac: - wodociąg dla zasilania pawilonu sprzedaży i fontanny, - kanalizacja sanitarna dla zasilania pawilonu i fontanny, - kanalizacja deszczowa i odwodnienie ulicy Projektowanej 3, - oświetlenie ulicy Projektowanej 3, placu z fontanną i terenu wokół pawilonu sprzedaży, - plac przy fontannie, - zagospodarowanie wokół pawilonu Terminy zakończenia prac : 25.09.2012
Realizacja: Informatikon