OŚRODEK ZARYBIENIOWY

Świnna Poręba


Realizacja Ośrodka zarybieniowego poniżej zapory Świnna Poręba

IDS-Bud jako Lider konsorcjum podpisał umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację: Ośrodka zarybieniowego poniżej zapory Świnna Poręba w miejscowości Świnna Poręba

Zakres zamówienia obejmuje budowę:
• wielofunkcyjnego, dwukondygnacyjnego budynku wylęgarni i podchowalni ryb wraz z instalacjami,
• budynku paszarni do przechowywania i przygotowania pasz dla ryb wraz z instalacjami,
• budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z instalacjami,
• budynku technologicznego do obsługi przepławki samołówki,
• komór do oczyszczania i natleniania,
• dwóch ujęć wody w jednej studni zlokalizowanych przy niecce wypadowej upustu dennego zapory...

Realizacja: Informatikon