smallimg1 smallimg2 smallimg3 smallimg4

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Puławy

czerwiec 2013
 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo – energetycznej

bigimg1

Informujemy, że 28 czerwca 2013 r. IDS- BUD S.A. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo – energetycznej – Kontrakt nr 7.4.1 - Etap I”, którego Zamawiającym jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.

 

Przedmiotem Zamówienia jest projekt i realizacja przebudowy oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie:

-modernizacji części ściekowej,

-modernizacji gospodarki osadowej w tym:

• Instalacja dodatkowego ciągu zagęszczania osadu;

• Modernizacja istniejącej instalacji do odsiarczania biogazu;

• Instalacja nowego układu skojarzonej produkcji energii elektrycznej.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje: projektowanie, realizację robót budowlano-montażowych z wyburzeniem zbędnych obiektów i usunięciem powstałych odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny modernizowanych obiektów) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Termin realizacji: 24 miesiące.

 

Realizacja: Informatikon