smallimg1 smallimg2 smallimg3 smallimg4

 

KANALIZACJA SANITARNA

Bogacica

sierpień 2013
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogacicy

bigimg1

 

IDS - BUD S.A. 23 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogacicy”.

Zamawiającym jest GMINA KLUCZBORK.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 14 km w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej celem odprowadzenia ścieków z budynków.

Charakterystyka zadania:

 • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De250 PCV- L= 1386,17 m
 • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200 PCV- L=7978,53 m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej De110 PE- L=1349,76 m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej De90 PE- L=30,05m
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De160 PCV- 325 sztuk o łącznej długości L=2992,30m
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej De63 PCV – 9 szt.
 • sieciowe tłocznie ścieków DN2500- 3 szt.
 • sieciowe tłocznie ścieków DN2000- 2 szt.
 • przydomowe przepompownie ścieków – 9 szt.
 • studnie sieciowe z kręgów betonowych DN1000- 216 szt.
 • studnie rozprężne z kręgów betonowych DN1000- 9 szt.
 • studnie sieciowe z tworzywa sztucznego D425- 194 szt.
 • studnie przyłączeniowe z tworzywa sztucznego D315- 343 szt.

 

Termin realizacji: 31.05.2015 r.

 

 

Realizacja: Informatikon