smallimg1 smallimg2 smallimg3 smallimg4

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem

sierpień 2013
 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem - etap 2

bigimg1

 

IDS- BUD S.A. 14 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2”.

Zamawiającym jest SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych, drogowych, remontowych, elektrycznych i AKPIA oraz dostaw, montażu instalacji i urządzeń obiektów

oczyszczalni Spyrkówka w Zakopanem:

 • Budynek krat,
 • Piaskownik,
 • Osadniki Imhoffa,
 • Komora osadu czynnego,
 • Osadnik pośredni,
 • Pompownia osadu recyrkulowanego,
 • Pompownia osadu przefermentowanego,
 • Osadniki wtórne radialne,
 • Osadniki wtórne prostokątne,
 • Pompownia osadu nadmiernego,
 • Złoża biologiczne,
 • Komora mieszania, Komora rozdziału na złoża biologiczne,
 • Stacja chemicznego strącania fosforu PIX.

oraz oczyszczalni Łęgi:

 • Stacja dmuchaw,
 • Reaktory biologiczne,
 • Komora rozdziału ścieków na reaktory,
 • Rozdzielnia główna Etap II i III,
 • Osadniki wtórne,
 • Stacja chemicznego strącania fosforu PIX.

Termin realizacji: 30.09.2014 r.

 

 

 

Realizacja: Informatikon