smallimg1 smallimg2 smallimg3 smallimg4

ŚLASKIE CENTRUM CHORÓB SERCA

Zabrze


Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci wraz z budową parkingów dla modułu B oraz modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
bigimg1

IDS-BUD S.A. dnia 29.04.2013 podpisał umowę na „Rozbudowę Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci wraz z budową parkingów dla modułu B oraz modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”.

Zamawiającym jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Inwestycja stanowi medyczne i logistyczne uzupełnienie koncepcji stworzenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu interdyscyplinarnego centrum leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach serca, płuc i naczyń.

Projekt przewiduje utworzenie specjalnie izolowanego pododdziału leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci, a także kompleksu pracowni naukowych. Ponadto rozbudowane zostaną:

  • oddział transplantacji,
  • oddział kardiochirurgii,
  • oddział intensywnej opieki pooperacyjnej,
  • bank krwi i pracownia serologii transfuzjologicznej,
  • pracownia diagnostyki obrazowej,
  • pracownia inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób płuc
  • centralna sterylizatornia

Projektowany budynek będzie pięciokondygnacyjnym obiektem o powierzchni użytkowej – około 8,5 tys. m2. Na poziomie III kondygnacji przewiduje się połączenie z istniejącym budynkiem B. Równocześnie poszczególne oddziały/pracownie zostaną w ramach projektu kompleksowo doposażone w niezbędną aparaturę medyczną.

Termin realizacji: 21 miesięcy

Realizacja: Informatikon