Droga ekspresowa S7

s7krakow-left1 s7krakow-left2 s7krakow-left3 s7krakow-left4

Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój

 czerwiec 2016 Kraków


 
s7krakow
W dniu 29 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km 713+580 do ok. 721+170”.
 
Zamawiający: Skarb Państwa; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
 
Ogólny zakres zamówienia:
 • roboty przygotowawcze,
 • roboty drogowe:
  • budowy dwujezdniowej drogi klasy S długości ok. 7,6 km,
  • budowy dróg serwisowych,
  • budowy MOP-ów,
  • przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych,
  • zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • budowa 15 obiektów typu mosty i wiadukty,
 • roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska: budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód itp..
 • roboty wykończeniowe,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 
Czas na ukończenie: 22 miesiące (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)
Realizacja: Informatikon