Wylot z S7

smallimg1 smallimg2 smallimg3 left-baner

Warszawa

 Sierpień 2017


 
baner-wylot-s7
W dniu 17 sierpnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację kontraktu pn.: „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do Obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,80 km
 
Zamawiający: Skarb Państwa; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
 
Cel inwestycji: stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży, stanowiącego odcinek wylotowy z Warszawy w przyszłości docelowo połączony drogą ekspresową z Krakowem
 
Ogólny zakres zamówienia:
 • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt Budowlany i projekty Wykonawcze).
 • opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • uzyskanie wymaganych prawem decyzji ZRID,
 • roboty drogowe:
   • budowa dwujezdniowej drogi klasy S długości ok. 14,801 km
   • budowa dróg serwisowych,
   • budowa węzłów drogowych: Antoninów; Złotokłos; Tarczyn Północ
   • budowa MOP-ów,
   • budowa chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych
   • przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych,
   • budowa 14 wiaduktów, 3 mostów, kładki dla pieszych nad drogą ekspresową
   • uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych
 • roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód itp..
 • roboty wykończeniowe,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 
Termin realizacji: 34 miesiące (z wyłączeniem okresu zimowego określonego w czasie jako 15 grudzień – 15 marzec)
 

 

Realizacja: Informatikon