Agregaty sprężarkowe

Tarnów

 Wrzesień 2017

 

 
W dniu 29.09.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Dostawa 2 szt. agregatów sprężarkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zabudowa dodatkowych sprężarek gazu na KGZ Tarnów II” wraz z instalacjami pomocniczymi.
 
Zamawiającym jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa kompletnych zestawów sprężarkowych na KGZ Tarnów II wraz z przeprowadzeniem prób ruchowych, testów i odbioru.
Każdy z agregatów sprężających dostarczony zostanie wraz z następującymi układami pomocniczymi:
  • układ orurowania gazu procesowego,
  • układ orurowania systemu olejowego,
  • układ chłodzenia gazu procesowego i oleju,
  • instalacja oczyszczania gazu na wlocie do sprężarki,
  • układy zaporowo-upustowe na ssaniu i tłoczeniu,
  • instalacja oczyszczania gazu po sprężeniu,
  • system regulacji wydajności tłoczenia gazu,
  • układ odgazowania sprężarki z kolumną wydmuchową,
  • układ zrzutu z zaworów bezpieczeństwa z kolumną wydmuchową,
  • przyłącza do zaazotowania sprężarki.
 
Celem inwestycji jest zwiększenie ciśnienia gazu ziemnego wydobywanego odwiertami o niskim ciśnieniu, do wartości umożliwiającej skierowanie go do rurociągu ssącego istniejącej tłoczni gazu oraz jego dalszą obróbkę w instalacji technologicznej ośrodka KGZ Tarnów II.
 
Termin wykonania: 15 miesięcy.
 
Realizacja: Informatikon