Budowa gazociągu DN 1000

smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Wrocław

 Listopad 2017


 
baner
W dniu 9 listopada 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice - Brzeg”.
 
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 
Cel inwestycji: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zdolności przesyłowych gazu ziemnego w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
 
Ogólny zakres zamówienia:
  • budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa Zdzieszowice-Wrocław na odcinku pomiędzy miejscowościami Zdzieszowice i Brzeg z infrastrukturą podziemną i naziemną w tym wykonanie przekroczeń rzek metodą bezwykopową w technologii HDD i Direct Pipe- całkowita długość gazociągu ok. 80 km,
  • budowa gazociągu odgałęźnego DN400, MOP 8,4 MPa od proj. ZZU Kąty Opolskie do proj. stacji redukcyjno-pomiarowej z infrastrukturą podziemną i naziemną – długość ok. 4,0km,
  • budowa gazociągu odgałęźnego DN300, MOP 8,4 MPa od proj. ZZU Buszyce do połączenia z proj. gazociągiem Lewin Brzeski-Paczków z infrastrukturą podziemną i naziemną – długość ok. 0,3km,
  • budowa linii telemetrycznej światłowodowej wzdłuż projektowanego gazociągu z infrastrukturą podziemną i naziemną,
  • budowa 4 zespołów zaporowo upustowych i jednej śluzy nadawczo - odbiorczej tłoka,
  • nagazowanie z włączeniem w istniejącą sieć,
  • uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.
 
Termin realizacji: 30 miesięcy.
 
Realizacja: Informatikon