Mieszkanie Plus - Katowice

smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Katowice

 Grudzień 2017


 
niszkowiec-baner
niszkowiec-fotFirma IDS-BUD S.A. w dniu 21 grudnia 2017 r. podpisała kontrakt na Budowę trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach.
 
 
Swoje podpisy pod trzema umowami wartymi łącznie ponad 100 mln zł brutto, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, złożyli: prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak, członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński, prezes spółki IDS-BUD Andrzej Napierski oraz dyrektor Pionu Budownictwa Ogólnego IDS-BUD Marek Matwiszyn.
 
 
Inwestycja przewiduje budowę ponad 500 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w Katowicach. Projekt nowego osiedla przy ul. Górniczego Dorobku, czyli Nowego Nikiszowca, nawiązuje do oryginalnego założenia, jakim jest historyczne, pochodzące z początku XX w., osiedle patronackie w Nikiszowcu. Projekt przygotowała pracownia 22Architekci.
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach o 4 i 8 kondygnacjach nadziemnych, wykończeniem mieszkań w standardzie podstawowym (Załącznik nr 10 do SIWZ) wraz z przyłączami i instalacjami: energetyczną, elektryczną, teletechniczną, wodociągową z wodociągu miejskiego, kanalizacyjną do miejskiej sieci kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, wentylacyjną – hybrydową, deszczową – do sieci kanalizacji deszczowej oraz pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu:
drogami wewnętrznymi i dojazdowymi, miejscami parkingowymi, ciągami pieszymi, obiektami małej architektury, oświetleniem terenu i zielenią osiedlową w podziale na 3 części:
 
Część 1: Budowa kwartału A
Część 2: Budowa kwartału B
Część 3: Budowa kwartału C
 
Obiekty w liczbach:
 
KWARTAŁ A (BUDYNKI A1 A2)
Powierzchnia całkowita: 13 998,49
Powierzchnia użytkowa: 9 491,00
Kubatura brutto: 44 819,57
 
KWARTAŁ B (BUDYNKI B1 B2)
Powierzchnia całkowita: 17 898,23
Powierzchnia użytkowa: 12 164,26
Kubatura brutto: 57 226,23
 
KWARTAŁ C (BUDYNKI C1 C2)
Powierzchnia całkowita: 14 382,62
Powierzchnia użytkowa: 9 966,58
 
Termin realizacji: 30 m-cy
 
 
Realizacja: Informatikon