Sieć kanalizacyjna Psary

smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Psary - Wrocław

 Grudzień 2017


 
Psary
W dniu 15 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (w Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IC- Etapy I, II, III”.
 
Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
 
Zakres inwestycji obejmuje:
 
1. budowę kanalizacji sanitarnej
  • budowę rurociągu tłocznego Dz140mmPE na odcinku ok. 180 m (ok. 114 m metodą bezrozkopową w rurze osłonowej – pod projektowanym wałem przeciwpowodziowym - od komory K6 do komory K8);
  • budowę rurociągu tłocznego Dz225mmPE na odcinku ok. 180 m (ok. 114 m metodą bezrozkopową w rurze osłonowej – pod projektowanym wałem przeciwpowodziowym - od komory K6 do komory K8;
  • budowę studni odpowietrznika i czyszczaka o średnicach DN1200 i Dn1500;
 
2. budowę sieci wodociągowej
  • budowę wodociągu Dz 160mmPE na odcinku ok. 180 m (ok. 114 m metodą bezrozkopową w rurze osłonowej – pod projektowanym wałem przeciwpowodziowym) -od komory K6 do komory K8;
 
3. oraz wykonanie robót/czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania:
  • zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy / wycinka;
  • wykonanie drogi tymczasowej; - odtworzenie terenu;
  • wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego;
 
Termin realizacji: do 15.01.2019r
 
Realizacja: Informatikon