Suszarnia osadów ściekowych

Tarnobrzeg

 Grudzień 2017

 

 
zdjecieW dniu 11 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu”.
 
Zamawiającym są: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu, wraz z konieczną modernizacją oczyszczalni dla możliwości wybudowania instalacji suszarni osadów.
 
Zakres robót:
 
1. Modernizacja obiektów części mechanicznej oczyszczalni.
2. Modernizacja obiektów biologicznej części oczyszczalni.
3. Modernizacja i rozbudowa obiektów części osadowej oczyszczalni.
4. Modernizacja i rozbudowa obiektów gospodarki biogazem.
5. Modernizacja wiaty magazynowej osadu.
6. Modernizacja i rozbudowa systemów: elektroenergetycznego, AKPiA, ciepłowniczego.
7. Remont nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie placu wokół zbiornika biogazu.
8. Remont i rozbudowa pomieszczeń sanitarnych.
9. Zagospodarowanie terenów zielonych oraz wykonanie elementów zagospodarowania terenu.
 
Termin realizacji: 30.04.2020 r.
 
Realizacja: Informatikon