Kontrakt Z-6/W

Toruń

 Lipiec 2019

 

 
W dniu 05.07.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Kontrakt Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu"
 
Zamawiający: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
 
Zakres inwestycji:
  • budowa kolektora deszczowego w ul. Chrobrego wraz z przebudową odcinków kanalizacji sanitarnej,
  • budowa podczyszczalni ścieków,
  • przebudowa kolektora ogólnospławnego
 
Zbiorcze zestawienie długości budowanego kanału:
Mikrotuneling DN 1200 - 1932,00 m
Wykop otwarty:
  • DN 1200 - 229,00 m,
  • DN 600 - 39,00 m,
  • DN 500 - 56,00 m,
  • DN 300 - 18,00 m,
  • DN 200 - 349,00 m
 
Zbiorcze zestawienie długości przebudowywanych sieci:
- Kolektor ogólnospławny
mikrotuneling DN 1200 - 69,50 m
wykop otwarty DN 1200 - 129,00 m
- Kanalizacja sanitarna
wykop otwarty
DN 300 - 38,50 m,
DN 160 - 23,00 m
 
Czas na realizację Inwestycji: 26 miesięcy
 
Realizacja: Informatikon