Ambasada na Białorusi

smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Mińsk

 Luty 2020


 
ambasada baner 2020
Miło nam poinformować, że 25 lutego 2020 r. spółka IDS-BUD podpisała kontrakt na Budowę nowej siedziby Ambasady RP w Mińsku przy ul. Starowileński Trakt.
Zamawiającym jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi.
 
Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 131 h ustawy, Rozdziału 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. ambasada fot1 2020
 
Autorem projektu jest biuro architektoniczne PRC Architekci Sp. z o.o.
 
Przedmiotem inwestycji jest budynek nowej siedziby Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą.
Obiekt będzie posiadał 3 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną oraz urządzenia techniczne na dachu.
 
Teren został przeznaczony na potrzeby polskiej placówki dekretem Prezydenta Republiki Białoruś. Procedury uzgadniania projektu i sposób inwestowania na działce jest związany z eksterytorialnością placówek dyplomatycznych.
 
ambasada fot2 2020Działka nowej siedziby Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Białorusi jest położona w pasie przyszłej zabudowy placówek dyplomatycznych, wyznaczonym pomiędzy arterią Starowileńskiego Traktu a Parkiem Pokoju wokół zbiornika Jeziora Komsomolskiego i graniczy bezpośrednio z działkami przeznaczonymi pod budowę placówek dyplomatycznych Azerbejdżanu i Mołdawii.
Bezpośrednim kontekstem architektonicznym polskiej placówki będą wspomniane ambasady Azerbejdżanu i Mołdawii a dalej od północnego zachodu, ambasada Iranu i okazałe obiekty Pałacu Młodzieży i ambasady Rosji.
 
Umowny termin realizacji inwestycji wynosi 36 m-cy z przewidzianym 8 miesięcznym okresem przygotowawczym.
 
 
Realizacja: Informatikon